Amnesty International

Productspecificaties

Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Hiervan steunen twee miljoen mensen Amnesty financieel als lid, donateur of vaste begunstiger.

Amnesty zet zich in voor mensen, overal ter wereld, die slachtoffer zijn van vervolging en politiek geweld. In het bijzonder onderstande mensenrechtenprogramma's:

  • Investeren in mensenrechten - Streven dat grote banken en verzekeraars hun investeringsbeleid verbeteren en beleggingen in bedrijven die bij mensenrechtenschendingen betrokken zijn, beeindigen.
  • Mensenrechten dicht bij huis - Het tegengaan van etnisch profileren door de politie, minder uitgeprocedeerde asielzoekers in vreemdelingendetentie etc.
  • Veiligheid en mensenrechten - Bedijragen aan de ontwikkeling van de internationale strategie die er op gericht is dat mensen niet langer het risico lopen 'slachtoffer' te worden van mensenrechtenschendingen - zoals de schending van het recht op privacy.
  • Rusland - Door internationale solidariteit en het versterken van bestaande en opkomende Rissische niet-gouvermentele organisaties wil Amnesty bereiken dat zij ongestoord hun werk kunnen doen.
  • Turkije - Recht op vrije meningsuiting en op vreedzame protesten beschermen en bevorderen.
  • China - Recht op vrijheid van meningsuiting bevorderen
  • Indonesië - Straffeloosheid tegengaan
  • Saudi-Arabië - Inzetten voor beleidsaanpassingen t.a.v. mensenrechtenverdedigers.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar www.amnesty.nl.

Uw donatie

Wij zijn erg blij met uw eventuele donatie aan het goede doel. Daarom zal het volledige bedrag dat u doneert worden overgemaakt en worden er geen administratiekosten of andere kosten in rekening gebracht voor het verwerken van uw donatie. De donatie wordt vanuit de naam van de Belastingdienst overgemaakt. U ontvangt dus geen persoonlijke bedankbrief van het goede doel. De orderbevestiging dient als bewijs van uw schenking. De Belastingdienst ontvangt een bewijs van betaling van uw donatie. Zo weet u zeker dat uw donatie goed terecht komt!